Header

Wbp

alle actueel

Wet bescherming persoonsgegevens

Veiligheid staat bij ons voorop en dat is een continu proces.

Vanaf 1 maart 2016 hebben wij een nieuwe mogelijkheid om de bestanden met persoonsgegevens via een beveiligde verbinding aan te kunnen leveren. Hierbij wordt de data verstuurd met encryptie. Wij vragen onze relaties dan ook om geen bestanden meer per mail aan te leveren.
Op deze manier kunnen wij te allen tijde garanderen dat de door u aan ons geleverde persoonsgegevens op een veilige manier worden verzonden en verwerkt.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Conform de Wbp hebben wij er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig worden beheerd en verwerkt. Wij zijn zowel voor ISO 27001 als voor ISO 27002 gecertificeerd en laten regelmatig een beveiligingscontrole uitvoeren op onze interne en externe netwerken. Al onze medewerkers zijn gescreend en hebben getekend voor geheimhouding. Tevens worden zij getraind op awareness. Mochten wij als “Bewerker” van uw persoonsgegevens toch met een datalek worden geconfronteerd, dan zullen wij dat direct – doch uiterlijk binnen 24 uur – aan u als “Verantwoordelijke” melden. Dit stelt u in staat om als “Verantwoordelijke” het datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en – voor zover de wet u tot een melding verplicht – bij de “Betrokkene”.

Veelal vallen enkel en alleen de adresgegevens niet direct onder de Wbp, maar is dat afhankelijk van de afzender of de inhoud van de boodschap. Desondanks heeft Opmeer besloten om bij alle bestanden met persoonsgegevens voor deze werkwijze te kiezen en geen open mailbestanden meer te accepteren.

Altijd in beweging, reken op meer.