Header

Klaverblad studio-/dtp-werkzaamheden

alle cases

Klaverblad studio-/dtp-werkzaamheden

De vraag

De nieuwe opzet van de communicatie-afdeling binnen Klaverblad Verzekeringen zorgde voor een andere invulling van hun interne grafische werkzaamheden. Hierbij ontstond ook de wens een back-upfaciliteit te creëren voor de grafische werkzaamheden en de wens om documenten beveiligd te bewerken en te bewaren.

De aanpak

In een aantal gesprekken zijn diverse behoeften rondom de grafische werkzaamheden onderzocht. De bevindingen en adviezen op het gebied van mensen, middelen en praktische oplossingen zijn in een adviesrapport teruggekoppeld.

Het resultaat

Op het gebied van grafische hardware zijn er bij Klaverblad aanpassingen verricht. Bij een lagere bezettingsgraad en onvoorziene situaties zijn onze studiomedewerkers een vaste back-up. Zo is met een voor Klaverblad minimale tijdsbelasting en investering in middelen een veilige en betrouwbare werkwijze doorgevoerd, die geheel aansluit bij de nieuwe situatie.

"Ik denk dat we plezier hebben. Ik denk dat onze klanten de producten erg waarderen. En we proberen het altijd beter te doen.", Steve Jobs