Header

EBN’s nieuwe magazine: van creatie tot realisatie

alle cases

Energieke opinies en achtergronden met Focus

CO2-opslag, aardwarmtewinning, gasreductie … Het is overduidelijk dat er veel gaande is binnen de energiebranche. Als je alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied jaarlijks kort en krachtig wilt bundelen, is dat geen sinecure. Toch is het EBN (Energie Beheer Nederland) gelukt. 

Sinds dit jaar heeft EBN heldere achtergronden en pittige opinies over actuele energieontwikkelingen verzameld in hun nieuwe magazine “Focus - Energie in beweging”. Voor ons was de mooie taak weggelegd om invulling te geven aan dit nieuwe blad middels conceptontwikkeling en vormgeving tot en met verzending en gaandeweg het proces ook een deel redactie.

De vraag

EBN wilde een magazine creëren waarin niet alleen feiten en getallen de boventoon zouden voeren, maar juist de scherpe opinies en essentiële achtergronden van deze gegevens prominent in beeld zouden worden gebracht. Getriggerd door het aantrekkelijke en aansprekende ontwerp van andere uitgaves die door ons zijn verzorgd, heeft EBN contact met ons gezocht. Onze ruime ervaring om veel tekst en getallen - door lezers veelal beleefd als ‘droge kost’ - op een aantrekkelijke manier vorm te geven, maakte dit een perfect project voor ons.

De oplossing

Voor dit project is een speciaal multidisciplinair team samengesteld, met als zwaartepunt conceptontwikkeling en ontwerp. Met een eigen herkenbare vormgeving en een prettig evenwicht in tekst en beeld, ontvangt de lezer direct de belangrijkste informatie. 

Beeld | In het concept hebben wij de focus gelegd op beeld in de breedste zin van het woord. Het magazine is verrijkt met infographics, zodat veel of complexe(re) informatie eenvoudig en helder in beeld is gebracht. Energiethema’s als CO2-opslag en aardwarmte hebben elk hun eigen icoon gekregen. Foto’s en illustraties zijn zorgvuldig uitgekozen of vormgegeven om de achtergrondinformatie te laten beklijven. 

Tekst | In de loop van het creatieproces werd wel duidelijk dat EBN ook behoefte had aan hulp bij het leggen van de juiste accenten op redactioneel gebied. De tekstbeleving is door ons onder de loep genomen, om vervolgens op een effectieve manier belangrijke quotes en opinies eruit te lichten en sprekende koppen en inzetten te creëren.

Het resultaat

Het magazine is op duurzame wijze en CO2-neutraal in hoge offset kwaliteit geproduceerd en gepersonaliseerd toegezonden. De achterban en stakeholders van EBN kunnen nu dankzij het magazine “Focus” in een oogopslag zien waar het binnen de energiebranche om draait, met het accent op kritische kanttekeningen en onderliggende informatie.

Zo bereiken wij samen uw doel. Op papier en in de praktijk.