Header

Staatsbosbeheer

alle cases

Groener Staatsbosbeheer dankzij online optimalisatie

De vraag

Staatsbosbeheer had de beschikking over een, in de basis, goed werkend online bestelsysteem voor communicatiemiddelen. Om diverse redenen werd hiervan te weinig gebruik gemaakt. Het doel was om een nieuw, meer laagdrempelig, toegankelijk en gebruiksvriendelijk online bestelsysteem te ontwikkelen, met behoud van de reeds aanwezige goede elementen.

De aanpak

Stapsgewijs is het huidige online bestelsysteem geanalyseerd en vervolgens doorontwikkeld. In samenwerking met de gebruikers van het systeem werd de werkwijze tijdens de testfases geoptimaliseerd, totdat het maximale doel werd bereikt. Tijdens het testen werd ook duidelijk dat het huidige huisstijlhandboek niet meer voldeed. Dit onderdeel is direct opgepakt en aangepast naar de nieuwe normen.

Het resultaat

Dankzij het verzorgde maatwerk heeft Staatsbosbeheer nu een passend en zeer gebruiksvriendelijk bestelsysteem, dat breed binnen de organisatie wordt toegepast. Samen met het vernieuwde huisstijlhandboek heeft dit geleid tot optimale consistentie in de communicatie-uitingen. De communicatie is hierdoor sterk verbeterd, zowel intern binnen Staatsbosbeheer als extern met de stakeholders en (potentiele) samenwerkingspartners. 

"Ik denk dat we plezier hebben. Ik denk dat onze klanten de producten erg waarderen. En we proberen het altijd beter te doen.", Steve Jobs