Header

Duurzaam

Duurzaam

Chemievrije Platen

Het vervaardigen van de drukvormen (offsetplaten) is sinds 2009 geheel chemievrij.

Met warmtelasers wordt het beeld op de offsetplaten aangebracht en alleen de niet verwarmde coating wordt verwijderd met behulp van een zeepoplossing. Deze verzadigde zeepoplossing wordt als afval afgevoerd. Wij hebben gekozen voor dit systeem, omdat bij een droge verwerking van de offsetplaten de coatingdeeltjes die worden afgezogen eventueel schadelijk kunnen zijn bij inademen.

Met minder milieu belastend produceren, geven we onze kinderen een toekomt.