Header

Duurzaam

Duurzaam

CO2 neutraal

Met behulp van diverse milieu- en energiebesparingen beperken wij de generatie van CO2 tijdens onze productieprocessen.

Compensatie van onze CO2-uitstoot middels het kopen van CO2-credits alleen is voor ons geen optie, uiteraard wel een goede aanvulling. Dankzij de jarenlange inzet van onze medewerkers en de duurzame keuzes die wij samen met onze opdrachtgevers maken, zorgen wij er gezamenlijk voor dat de impact op het milieu daadwerkelijk wordt verkleind. De overgebleven CO2-uitstoot die wij jaarlijks genereren, compenseren wij door middel van het kopen van CO2-credits bij het Klimaatfonds Haaglanden.

Op deze manier produceren wij CO2 neutraal en dragen wij bij aan een duurzame samenleving. Daarbij kunnen wij uw CO2 voetafdruk op productniveau middels de gecertificeerde ClimateCalc methode (ISO 14064-2) voor u in kaart te brengen. Deze informatie biedt concrete input voor bewustwording en het maken van groene keuzes.

Zo bereiken wij samen uw doel. Op papier en in de praktijk.