Header

Duurzaam

Duurzaam

Duurzaam Inkopen Rijksoverheid

Wij zijn actief bezig met duurzame investeringen en maatregelen op onder meer het gebied van milieu en sociale aspecten.

Deze zijn in ons bedrijf geborgd middels de diverse (ISO) certificeringen. Hiermee voldoen wij ook aan alle eisen die de Rijksoverheid stelt aan Duurzaam Inkopen. Dit is geen sinecure en vraagt om grote betrokkenheid van alle medewerkers, alsook onze relaties zoals toeleveranciers.

MVO en duurzaamheid hebben wij geheel binnen onze organisatie geïntegreerd. Onze ervaring op dit gebied is reeds in 1996 gestart met het eerste behaalde milieucertificaat. We blijven scherp op alle nieuwe ontwikkelingen, zodat we voorop blijven lopen en u ook in de toekomst garanties kunnen bieden.

Met minder milieu belastend produceren, geven we onze kinderen een toekomt.