Header

Duurzaam

Duurzaam

ISO 9001 kwaliteit: onze meetbare houvast

Het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem is ons houvast voor een excellente bedrijfsvoering en maakt de verschillende uitvoerende handelingen meetbaar. 

Op deze manier blijven wij onze processen continu controleren en verbeteren. Alle controlemomenten zijn vastgelegd en worden doorlopend getoetst. Dat voorkomt onnodige verspilling van papier en andere materialen en vergroot de stabiliteit binnen onze organisatie. Ons kwaliteitssysteem wordt jaarlijks gecontroleerd en gecertificeerd.

Met minder milieu belastend produceren, geven we onze kinderen een toekomt.