Header

Duurzaam

Duurzaam

PEFC™ papier

Hoe duurzaam is papier vandaag de dag? Het antwoord zal je misschien verbazen. Op dit moment is het een van de meest duurzame producten. Voor een juiste toepassing moet je wel een aantal zaken in het vizier houden. Bij Opmeer is duurzaamheid een van haar belangrijkste speerpunten. Onze gehele productieketen is hierop ingericht, waarbij het verwerken van gecertificeerde papiersoorten (zoals PEFC™ en FSC®) die hieraan bijdragen (slechts) een onderdeel vormt.

Waar staat het PEFC™-keurmerk voor?

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is een onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer waarbij de aandacht voor people, planet en profit gelijk is verdeeld. Kenmerkend voor PEFC™ is de bottom-up benadering. De internationale oprichting is dan ook ontstaan vanuit nationale organisaties uit 11 verschillende Europese landen. Ieder land heeft zijn eigen kenmerken die door PEFC™ worden gerespecteerd, waardoor per land de duurzaamheidscriteria worden opgesteld. Zo ontstaat op nationaal niveau het draagvlak voor duurzaam bosbeheer.

Sinds 2004 is PEFC™ een wereldwijde organisatie. PEFC™ Nederland is een van de nationale leden uit meer dan 45 landen die bij PEFC™ International is aangesloten.

Vooral boseigenaren met klein en duurzaam beheerd bosbezit spelen bij PEFC™ een belangrijke rol. PEFC™ was het eerste systeem dat groep- en regionale certificering voor hen mogelijke maakte. Hierdoor werden ook hun producten in de markt herkenbaar als duurzaam. Wereldwijd draagt dit nog steeds bij aan een positieve impuls voor duurzaam bosbeheer.

Wat betekent een PEFC™-keurmerk op drukwerk?

Om samen een bijdrage te leveren aan verantwoord bosbeheer en de groei van het bosareaal in de wereld adviseren wij onze relaties om voor verantwoorde producten te kiezen. Immers, dankzij het goed beheren van een bosgebied loopt het minder risico gekapt te worden voor andere doeleinden zoals het aanleggen van palmolieplantages of mijnbouw.

Als u kiest voor een papiersoort met het PEFC™-keurmerk, dan heeft u de garantie dat het product uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd. Met de keuze voor deze papiersoort en het plaatsen van het PEFC™ logo op uw drukwerk, draagt u ook bij aan de bewustwording en de vraag naar producten uit deze duurzaam beheerde bossen.

Bezoek voor meer informatie over PEFC™ de website van PEFC Nederland.

Met minder milieu belastend produceren, geven we onze kinderen een toekomst.