web analytics

ISO 14001 milieu

Ons milieuzorgsysteem draait sinds 1995 en is stevig verankerd in de organisatie. De normen van de ISO 14001-milieucertificering leggen ons niet alleen op dat we aan de eisen moeten blijven voldoen, maar ook dat we elk jaar zelf verbeterpunten aandragen.

Onze investeringen verbeteren de kwaliteit van proces en product en dragen bij aan een minder milieubelastende productie.