Aanleveren
adressenbestanden

Door uw adressenbestand aan te leveren via onze speciale Opmeer Drukkerij https-verbinding, worden uw bestanden veilig en met encryptie verzonden.

Hiermee gaat u tegelijkertijd éénmalig akkoord met onze “Algemene Verwerkersovereenkomst” welke wij nodig hebben voor het verwerken van uw aangeleverde adressenbestanden. Levert u regelmatig adressenbestanden bij ons aan, dan maken wij voor u een aparte “Verwerkersovereenkomst”. Helaas mogen wij per email geen adressenbestanden meer ontvangen, omdat dit te veel risico met zich meebrengt.