Jaarverslagen

Wat is een jaarverslag?

Voor veel organisaties en bedrijven geldt dat zij jaarlijks een overzicht moeten publiceren waarin de ontwikkelingen binnen de onderneming in het afgelopen jaar en de (winst)verwachtingen voor het komend jaar zijn opgenomen. Oftewel, het jaarverslag. Jaarverslagen bestaan eigenlijk uit twee onderdelen: een jaarrekening (de cijfers) en het jaarverslag (de toelichting op de cijfers). 

Het jaarverslag is daarbij de uitgelezen kans om je stakeholders, klanten, donateurs e.d. te informeren en inspireren over je successen, (nieuwe) strategieën en doelstellingen. Zo kennen we ook een sociaal jaarverslag, waarin specifiek op het sociale beleid van de onderneming wordt ingegaan.

De productie van jaarverslagen

De kunst bij het creëren en produceren van jaarverslagen is om die veelal ‘droge’ cijfers met dito toelichting op een prettige, leesbare manier te presenteren. Hoe maak je op papier de tabellen en grafieken voor de lezer zo aantrekkelijk mogelijk, en in één oogopslag inzichtelijk? En houd je er direct rekening mee op welke wijze dit eventueel ook online kan worden gepubliceerd?

Accuratesse, creativiteit, snelheid en flexibiliteit

De definitieve input, zoals specifiek cijfermateriaal, is vaak vlak voor publicatie pas bekend. Tijdens dit proces heb je dan ook altijd te maken met tijdsdruk. Als opdrachtgever wil je natuurlijk een grafimediabedrijf dat je naast accuratesse en creativiteit ook snelheid en flexibiliteit biedt. Want de deadline blijft altijd staan; de doorlooptijd wordt soms korter dan in eerste instantie gepland. Om een jaarverslag toch op tijd te kunnen publiceren, is werken buiten de standaard kantooruren niet uitzonderlijk.

Bij Opmeer zetten wij onze ruime ervaring graag in om je bij dit proces te helpen. 

De mijlpalen

Dit doen we door ons onder meer te richten op de volgende mijlpalen:

Begin op tijd!
Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar de praktijk wijst uit dat het vaak anders loopt. Ieder jaar is bekend dat het jaarverslag moet worden gemaakt en wanneer het moet worden gepubliceerd. Zorg ervoor dat betrokkenen op tijd de uren vrijmaken en reserveren voor dit proces (wie, wat, wanneer).

Wij helpen graag met alle vereiste onderdelen op een rij te zetten. Daarom de volgende punten:
Houd in de planning rekening met alle onderdelen die bij het proces horen. Bijvoorbeeld niet alleen wie wanneer de complete inhoud moet aanleveren, maar ook of de adressenlijst voor verzending up-to-date is en op tijd klaar staat. 
Het is praktisch om het verslag in onderdelen aan te pakken. De opmaak van tabellen en grafieken neemt vaak meer tijd in beslag dan algemene tekst. Wij pakken graag in een zo vroeg mogelijk stadium al het voorbereidende werk hiervoor op.
Zowel over technische uitvoerbaarheid als over bijbehorende doorlooptijden geven wij helder en proactief advies. Wij helpen je graag met goed beschikbare papiersoorten, bindwijzes en duurzame alternatieven. Hoe eerder hoe beter, zodat het benodigde materiaal en productieruimte op voorhand is gereserveerd.
Wij hanteren een vaste procedure voor juist versiebeheer. Belangrijk voor de nodige aanpassingen en wijzigingen die plaatsvinden (wie, wat, wanneer).
Voor het juiste verwachtingspatroon is het maken van een dummy en definitieve (druk)proef een must. Wij helpen met de huisstijlbewaking. Alles moet van A tot Z kloppen. 
Een vooruitlevering van enkele tientallen exemplaren is altijd mogelijk. Handig voor het bestuur en andere direct betrokkenen, voordat de rest van de wereld het jaarverslag onder ogen krijgt.
Denk na/bepaal via welke kanalen je de informatie wilt delen. Een pdf voor drukwerk is niet per se de meest geschikte vorm voor een publicatie online. Met onze crossmediale blik helpen wij je vanaf de start de juiste (ontwerp/opmaak) keuzes maken.

Meer info en advies? We maken ook graag een persoonlijke afspraak.