Drukwerk Certificeringen

Onze certificaten

Vanaf de bouw van ons pand aan de Kerketuinenweg in 1990, is milieuzorg een vast onderdeel van ons proces. Ook kwaliteit en veiligheid staan bij ons centraal. Jaarlijks worden wij gecontroleerd tijdens de audits van onze ISO certificaten.

Het voordeel van onze drukwerk certificeringen is dat we scherp blijven op onze processen, ieder jaar weer processen verbeteren en steeds kijken wat efficiënter kan. We krijgen nieuwe ideeën en oplossingen vanuit de markt en tijdens onze officiële audits.

CO2 compensatie

Fair Climate Fund is officieel geaccrediteerd voor het compenseren van CO2. Opmeer heeft meerdere jaren bijgedragen aan COOX4Climate en draagt op dit moment bij aan het “Tsjaad Cookstoves voor vluchtelingen” project, waarbij gezinnen in een vluchtelingenkamp in oost Tsjaad koken op zonne-energie met solar cookers.

ISO 9001 Gecertificeerd voor kwaliteit

Het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem is ons houvast voor een excellente bedrijfsvoering en maakt de verschillende uitvoerende handelingen meetbaar.

ISO 14001+ Gecertificeerd voor CO2-reductiemanagement

Milieu is een van onze speerpunten en onze certificering voor CO2-reductiemanagement als een van de eerste in Nederland is daar de bevestiging van.

ISO 12647 Gecertificeerd voor kleurmanagement

Hiermee kunnen wij niet alleen garanderen dat we kleuren op de afgesproken normwaarden drukken, maar ook dat zij vanaf de eerste tot de laatste afdruk gelijk zijn. 

ISO 27001 Gecertificeerd voor informatiebeveiliging

Wij voldoen in het bijzonder aan ISO 27001 (data beveiliging). Confidentiële, geheime en zeer geheime producties zijn bij ons in goede handen. Denk daarbij ook aan persoonsgebonden mailings.

Gecertificeerd voor FSC®
(FSC-C004511)

Bij FSC® (Forest Stewardship Council) staat het behoud en verantwoord bosbeheer centraal. Zodra op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen, spreekt FSC® over verantwoord bosbeheer. FSC® is een internationale organisatie en opereert wereldwijd.

Gecertificeerd voor Duurzaam Inkopen Rijksoverheid

Wij zijn actief bezig met duurzame investeringen en maatregelen op onder meer het gebied van milieu en sociale aspecten. Middels de diverse (ISO) certificeringen voldoen wij ook aan alle eisen die de Rijksoverheid stelt aan Duurzaam Inkopen. 

EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Bijna 90% van ons papier wordt gerecycled

De bomen komen van gecontroleerde bosbouw en 87% van ons papier wordt zeven keer gerecycled. Dat maakt papier een super circulair product.

Meer weten?

Scroll